GIỚI THIỆU
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 13
  Số lượt truy cập: 2070356
  QUẢNG CÁO
  Nhân sự năm học 2021-2022

  HƯƠNG M2.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Hương

  Chức vụ:

  Hiệu trưởng

  Gmail:

  huong26873@gmail.com

  SĐT:

  0989422147

   

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Kim Oanh

  Chức vụ:

  P. Hiệu trưởng

  Gmail:

   nguyenthikimoanh81@gmail.com

  SĐT:

   

   

  MỚI 2.jpg

  Họ và tên:

  Trương Thị Giang

  Chức vụ:

  P. Hiệu trưởng

  Gmail:

  giangmnst@gmail.com

  SĐT:

  0862397168

   

  MỚI 6.jpg

  Họ và tên:

  Lê Thị Ngọc Nhân

  Chức vụ:

  TTCM

  Gmail:

  lengocnhan7480@gmail.com

  SĐT:

  0823244299

   

  MỚI 8.jpg

  Họ và tên:

  Trương Thị Ngọc

  Chức vụ:

  TTCM

  Gmail:

  truongthingocmnmt@gmail.com

  SĐT:

  0392516243

   

   MỚI 7.jpg

  Họ và tên:

  Trần Thị Nguyện

  Chức vụ:

  TTCM

  Gmail:

  trannguyen0007@gmail.com

  SĐT

  0911717615

   

   MÓI 12.jpg

  Họ và tên:

  Phan Thị Trang

  Chức vụ:

  TPCM

  Gmail:

  trangninh2016@gmail.com

  SĐT:

  0919542119

   

   MỚI 15.jpg

  Họ và tên:

  Trương Thị Khánh Hiền

  Chức vụ:

  TPCM

  Gmail:

  truongkhanhhien1981@gmail.com

  SĐT:

  0815032517

   

  MỚI 18.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Hướng

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  huongmeomeo84@gmail.com

  SĐT:

  0911437577

   

  MỚI 11.jpg

  Họ và tên:

  Phan Thị Huệ

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  huephan1971@gmail.com

  SĐT:

  0916258379

   

  N.BUP.jpg

  Họ và tên:

  Đào Thị Búp

  Chức vụ:

  Nhân viên kế toán

  Gmail:

  daobup@gmail.com

  SĐT:

  0972059722

   

  MỚI 14.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Thanh Tâm

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  nguyenthithanhtam@gmail.com

  SĐT

  0917932318

   

  MỚI 12.jpg

  Họ và tên:

  Đỗ Thị Hồng Thắm

  Chức vụ:

  TPCM

  Gmail:

  nangtruahe2013@gmail.com

  SĐT:

  0978551102

   

  Họ và tên:

  Lê Thị Duyên

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  duyenle140695@gmail.com

  SĐT:


   

  MỚI 10.jpg

  Họ và tên:

  Dương Thị Hồng

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  duonghong304@gmail.com

  SĐT:

  0976197207

   

   N.NGUYỆT.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Nguyệt

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  nguyennguyet050687@gmail.com

  SĐT:

  0961554783

   

   MỚI 16.jpg

  Họ và tên:

  Lê Thị Bích Liên

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  bichlienmnmt@gmail.com

  SĐT:

  0945759865

   

   MỚI 25.jpg

  Họ và tên:

  Lê Thị Hồng Nhung

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  hongnhungqb270393@gmail.com

  SĐT:

  0358811215

   

   MỚI 5.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Hiền

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  hienntqb94@gmail.com

  SĐT:

  0399546359

   

   N.TRINH.jpg

  Họ và tên:

  Trần Thị Hương Trinh

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  huongtrinh319@gmail.com

  SĐT:

  0348062319

   

   MỚI 3.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Mai Phương

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  nguyenthimaiphuong8693@gmail.com

  SĐT:

  0857335333

   

   HỒNG.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Thu Hồng

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  nguyenhongdhsphue@gmail.com

  SĐT:

  0868808836

   

   MỚI 4.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Nhung

  Chức vụ:

  NVYT

  Gmail:

  nguyennhungc1988@gmail.com

  SĐT:

  0817796369

   

   N.THANH.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Hoài Thanh

  Chức vụ:

  NVDD

  Gmail:

  hoaithanh89@gmail.com

  SĐT:

  036451209

   

   MỚI 22.jpg

  Họ và tên:

  Trương Thị Mai Hoa

  Chức vụ:

  NVDD

  Gmail:

  truongmaihoamnmt@gmail.com

  SĐT:

  0984757054

   

   MỚI 23.jpg

  Họ và tên:

  Hà Thị Nhi

  Chức vụ:

  NVDD

  Gmail:

  hathinhi@gmail.com

  SĐT:

  0945435193

   

   MỚI 21.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Việt

  Chức vụ:

  NVDD

  Gmail:

  nguyenthiviet@gmail.com

  SĐT

  0949670605

   

   MỚI 24.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Kiều Oanh

  Chức vụ:

  NVDD

  Gmail:

  kieuoanh93@gmail.com

  SĐT

  0378408415

   

   N.LIÊN.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Liên

  Chức vụ:

  NVDD

  Gmail:

  nguyenthilien@gmail.com

  SĐT:

  0962977754

   

    N.THUẬN.jpg

  Họ và tên:

  Lê Thị Thuận

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Địa chỉ:

  lethithuan@gmail.com

  SĐT:

   0876231655

   

     N.HẰNG.jpg

  Họ và tên:

  Lê Thị Thu Hằng

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  hangle86@gmail.com

  SĐT:

   036212908


  Lên đầu trang
  Nhân sự năm học 2020-2021

  HƯƠNG M2.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Hương

  Chức vụ:

  Hiệu trưởng

  Gmail:

  huong26873@gmail.com

  SĐT:

  0989422147

   

  MỚI 1.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Thúy

  Chức vụ:

  P. Hiệu trưởng

  Gmail:

  dieuthuyqb84@gmail.com

  SĐT:

  0917050847

   

  MỚI 2.jpg

  Họ và tên:

  Trương Thị Giang

  Chức vụ:

  P. Hiệu trưởng

  Gmail:

  giangmnst@gmail.com

  SĐT:

  0862397168

   

  MỚI 6.jpg

  Họ và tên:

  Lê Thị Ngọc Nhân

  Chức vụ:

  TTCM

  Gmail:

  lengocnhan7480@gmail.com

  SĐT:

  0823244299

   

  MỚI 8.jpg

  Họ và tên:

  Trương Thị Ngọc

  Chức vụ:

  TTCM

  Gmail:

  truongthingocmnmt@gmail.com

  SĐT:

  0392516243

   

   MỚI 7.jpg

  Họ và tên:

  Trần Thị Nguyện

  Chức vụ:

  TTCM

  Gmail:

  trannguyen0007@gmail.com

  SĐT

  0911717615

   

   MÓI 12.jpg

  Họ và tên:

  Phan Thị Trang

  Chức vụ:

  TPCM

  Gmail:

  trangninh2016@gmail.com

  SĐT:

  0919542119

   

   MỚI 15.jpg

  Họ và tên:

  Trương Thị Khánh Hiền

  Chức vụ:

  TPCM

  Gmail:

  truongkhanhhien1981@gmail.com

  SĐT:

  0815032517

   

  MỚI 18.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Hướng

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  huongmeomeo84@gmail.com

  SĐT:

  0911437577

   

  MỚI 11.jpg

  Họ và tên:

  Phan Thị Huệ

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  huephan1971@gmail.com

  SĐT:

  0916258379

   

  N.BUP.jpg

  Họ và tên:

  Đào Thị Búp

  Chức vụ:

  Nhân viên kế toán

  Gmail:

  daobup@gmail.com

  SĐT:

  0972059722

   

  MỚI 14.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Thanh Tâm

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  nguyenthithanhtam@gmail.com

  SĐT

  0917932318

   

  MỚI 12.jpg

  Họ và tên:

  Đỗ Thị Hồng Thắm

  Chức vụ:

  TPCM

  Gmail:

  nangtruahe2013@gmail.com

  SĐT:

  0978551102

   

  MỚI 17.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Thủy

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  81thuthuy@gmail.com

  SĐT:

  0934942017

   

  MỚI 10.jpg

  Họ và tên:

  Dương Thị Hồng

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  duonghong304@gmail.com

  SĐT:

  0976197207

   

   N.NGUYỆT.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Nguyệt

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  nguyennguyet050687@gmail.com

  SĐT:

  0961554783

   

   MỚI 16.jpg

  Họ và tên:

  Lê Thị Bích Liên

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  bichlienmnmt@gmail.com

  SĐT:

  0945759865

   

   MỚI 25.jpg

  Họ và tên:

  Lê Thị Hồng Nhung

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  hongnhungqb270393@gmail.com

  SĐT:

  0358811215

   

   MỚI 5.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Hiền

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  hienntqb94@gmail.com

  SĐT:

  0399546359

   

   N.TRINH.jpg

  Họ và tên:

  Trần Thị Hương Trinh

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  huongtrinh319@gmail.com

  SĐT:

  0348062319

   

   MỚI 3.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Mai Phương

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  nguyenthimaiphuong8693@gmail.com

  SĐT:

  0857335333

   

   HỒNG.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Thu Hồng

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  nguyenhongdhsphue@gmail.com

  SĐT:

  0868808836

   

   MỚI 4.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Nhung

  Chức vụ:

  NVYT

  Gmail:

  nguyennhungc1988@gmail.com

  SĐT:

  0817796369

   

   N.THANH.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Hoài Thanh

  Chức vụ:

  NVDD

  Gmail:

  hoaithanh89@gmail.com

  SĐT:

  036451209

   

   MỚI 22.jpg

  Họ và tên:

  Trương Thị Mai Hoa

  Chức vụ:

  NVDD

  Gmail:

  truongmaihoamnmt@gmail.com

  SĐT:

  0984757054

   

   MỚI 23.jpg

  Họ và tên:

  Hà Thị Nhi

  Chức vụ:

  NVDD

  Gmail:

  hathinhi@gmail.com

  SĐT:

  0945435193

   

   MỚI 21.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Việt

  Chức vụ:

  NVDD

  Gmail:

  nguyenthiviet@gmail.com

  SĐT

  0949670605

   

   MỚI 24.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Kiều Oanh

  Chức vụ:

  NVDD

  Gmail:

  kieuoanh93@gmail.com

  SĐT

  0378408415

   

   N.LIÊN.jpg

  Họ và tên:

  Nguyễn Thị Liên

  Chức vụ:

  NVDD

  Gmail:

  nguyenthilien@gmail.com

  SĐT:

  0962977754

   

    N.THUẬN.jpg

  Họ và tên:

  Lê Thị Thuận

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Địa chỉ:

  lethithuan@gmail.com

  SĐT:

   0876231655

   

     N.HẰNG.jpg

  Họ và tên:

  Lê Thị Thu Hằng

  Chức vụ:

  Giáo viên

  Gmail:

  hangle86@gmail.com

  SĐT:

   036212908


  Lên đầu trang
  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Nguyễn Thị Hương
  Nguyễn Thị Hương
  Hiệu trưởng - 0989422147
  admin
  admin
  0399546359
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG MẦM MỸ THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3960370 * Email: mnmythuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com