GIỚI THIỆU
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 12
  Số lượt truy cập: 2049893
  QUẢNG CÁO
  Phân công phần hành năm học 2019-2020 ( tháng 11) 13/12/2019 12:31:27 CH

  PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG MN MỸ THỦY                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                        Mỹ Thủy, ngày 3 tháng 11 năm 2019

  BẢNG PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH TRƯỜNG MN MỸ THỦY

  NĂM HỌC 2019-2020 

  Căn cứ Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành Điều lệ trường Mầm non;

  Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trư­ờng, trình độ chuyên môn và năng lực của từng CB, GV, NV. Hiệu trưởng trường mầm non Mỹ Thủy phân công phần hành cho CB, GV, NV như­ sau:

            I.  Đối với Ban giám hiệu

            1. Nguyễn Thị Hương- BTCB -Hiệu trưởng:

              - Chỉ đạo hoạt động chi bộ theo quy định.

            - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm điều hành và quản lý mọi hoạt động trong nhà trường, có những trách nhiệm và quyền hạn sau:

  + Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên về mọi mặt, thành lập các tổ chuyên môn, các hội đồng trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó.

            + Trực tiếp tham m­ưu xây dựng CSVC, xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động toàn diện của nhà trư­ờng trong suốt năm học

            + Chỉ đạo, quản lý tài chính tài, tài sản của nhà tr­ường, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra; Chỉ đạo công tác phòng chống lũ, bão công tác bồi dưỡng đội ngũ...

            + Duyệt các kế hoạch, báo cáo của các thành viên chỉ đạo các mảng theo sự phân công;  

            + Thực hiện các chế độ chính sách cho CB, GV, NV, học sinh

            + Chỉ đạo chung công tác phổ cập, kiểm định, hội thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh; 

            + Quản lý trẻ và hoạt động của trẻ do nhà trường tổ chức, nhận trẻ vào trường, xét duyệt kết quả đánh giá xếp loại trẻ.

            + Trực tiếp chỉ đạo tổ tư vấn về tổ chức hoạt động học và phối hợp với phụ huynh trong thực hiện chuyên đề.

            + Trực tiếp chỉ đạo chuyên môn khối MG lớn.

            - CTHĐ trường; CTHĐ thi đua nhà tr­ường; Chủ tịch hội đồng kiểm định chất lượng trường MN; Trưởng Ban phòng chống lụt bão, kiểm kê tài sản, phòng cháy chữa cháy toàn trường, Trưởng ban vận động XHHGD; Trưởng ban thông tin điện tử (Website). Trưởng ban chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua; P.trưởng ban chỉ đạo phổ cập XMC. Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ.

             2. Đ/c Nguyễn Thị Thúy  PBT - PHT- CTCĐ

            - Chỉ đạo hoạt động Công đoàn nhà trường.

  - Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực nhà trường do Hiệu trưởng phân công cụ thể như sau:

  + Quản lý và chỉ đạo công tác chuyên môn toàn trường. Tổng hợp số lượng, chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ; tỷ lệ chuyên cần, bé ngoan.

  + Trực tiếp chỉ đạo khối mẫu giáo nhỡ

  + Phụ trách: Công tác hội thi; công tác phổ cập; thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; công tác UDCNTT; hoạt động câu lạc bộ Hò khoan Lệ Thủy; Công tác giáo dục pháp luật; Quy chế công khai trong nhà trường; công tác lễ hội, công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường; công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

            + Phó CT hội đồng trường; Phó CTHĐTĐ; P.trư­ởng ban AT tr­ường học. Phó trưởng ban PCCC;  PTB Phòng chống bão lụt. 

            + Cùng với Hiệu trưởng phụ trách trang thông tin điện tử (Website) nhà trường; duyệt tin bài.

            + Trực tiếp chỉ đạo tổ tư vấn về xây dựng KH và tổ chức hoạt khác trong thực hiện chuyên đề

   + Bồi d­ưỡng chuyên môn cho giáo viên, kiểm tra, thanh tra, dự giờ các lớp.   

  + Tham m­ưu, giúp việc cho đồng chí HT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học.

  + Thủ quỹ nhà trường.

  + Phụ trách trang thông tin điện tử của nhà trường.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công. Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền. Chịu trách nhiệm cá nhân về các lĩnh vực mình được phụ trách đồng thời chịu trách nhiệm cùng Hiệu trưởng trong công tác quản lý nhà trường trước phòng  GD&ĐT Lệ Thủy và UBND xã Mỹ Thủy

  3. Đ/c Trương Thị Giang

  - Phụ trách và chỉ đạo và chịu trách nhiệm về các mảng hoạt động sau:

  + Quản lý, chỉ đạo công tác bán trú trong nhà trường;

  + Phụ trách CSCV, trang thiết bị dạy học của nhà trường;

  + Trực tiếp chỉ đạo khối MG Bé + nhà trẻ; Chỉ đạo các hoạt động ngoài giờ như lao động, tham gia ngày nông thôn mới...

  + Phụ trách công tác Kiểm định chất lượng.

  + Phụ trách công tác y tế học đường;

  + Phụ trách công tác an toàn trường học (Phòng cháy, chữa cháy; an toàn giao thông; an toàn an ninh trật tự; an toàn phòng chống tai nạn thương tích)
   
  Kiểm tra, thanh tra, dự giờ các lớp, tham m­ưu, giúp việc cho đồng chí HT,

  + P chủ tịch hội đồng thi đua; Phó trưởng ban kiểm kê tài sản. P tr­ưởng ban phòng cháy chữa cháy; Phó ban phòng chống bão lụt; PTB an toàn trường học; ATGT, phòng chống ma túy...

            + Trực tiếp chỉ đạo tổ tư vấn về xây dựng môi trường, làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề.

  + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công. Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền. Chịu trách nhiệm cá nhân về các lĩnh vực mình được phụ trách đồng thời chịu trách nhiệm cùng Hiệu trưởng trong công tác quản lý nhà trường trước phòng  GD&ĐT Lệ Thủy và UBND xã Mỹ Thủy.

  II. Đối với nhân viên hành chính:

  1. Đ/c  Bùi Chính Nghĩa- Kế toán; Tổ tr­ưởng tổ văn phòng

            - Phụ trách kế toán của nhà trường, giúp hiệu trưởng xây dựng KH mua sắm, tu sửa CSVC, trang thiết bị và hướng dẫn công tác lập hộ sơ về XD, tu sửa, mua sắm CSVC, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ trong nhà trường. Quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ trong nhà trường.

  - Tham m­ưu, giúp việc cho Hiệu tr­ưởng về tài chính, chế độ chính sách. Nhận và xử lý các loại báo cáo về công tác tài chính, đội ngũ đúng kịp thời với thời gian quy định, tham m­ưu thực hiện công tác tài chính, chế độ chính sách cho trẻ, CB, GV, NV.

  - Phụ trách kiểm kê tài sản hàng năm, lập và quản lý hồ sơ chứng từ tài chính. Thành viên ban phòng chống lụt bão, ban phòng cháy chữa cháy. Thực hiện các công việc khác Hiệu tr­ưởng giao.

  - Quản lý hồ sơ thu chi bán trú, phiếu ăn, giám sát giá cả thị trường.

  - Tổ trưởng tổ điều kiện. Hổ trợ trực tiếp thực hiện treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, loa máy trong các ngày hội, ngày lễ.

  - Đề xuất phương án và dự thảo các hợp đồng trong nhà trường, chấm dứt HĐLĐ, nâng bậc lương, chuyển ngạch lương cho CBCNV, quản lý hồ sơ về chế độ chính sách của CB, GV, NV và học sinh.

  - Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

  2. Phạm Xuân Thọ: Nhân viên bảo vệ:

            - Bảo vệ toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường bao gồm: (Phòng học, các phòng làm việc, phòng chức năng, đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị trong phòng học. Bếp bán trú. Đồ chơi ngoài trời, cổng trường, khuôn viên, đường dây điện, giếng nước, bể nước, các vòi rữa tay...)

            - Đóng - mở cổng đảm bảo đúng thời gian theo quy định của nhà trường, kiểm tra toàn bộ hệ thống điện - nước và các chốt khóa cửa an toàn trước và sau ngày làm việc.

            -  Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên trường

            - Quét, dọn khu vực ngoài lớp học bao gồm sân, cổng, đường đi lối lại trong khuôn viên trường, hành lang dãy nhà cấp 4 hàng ngày đảm bảo sạch sẽ trước giờ đón trẻ và các ngày lễ, trong kỳ nghĩ hè.

              - Phối hợp với ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường phòng chống bão lụt, phòng chống chữa cháy và các sự việc khác xảy ra. Phối hợp hỗ trợ treo cờ, băng rôn khẩu hiệu các ngày lễ, ngày hội trong năm

            -  Chấp hành sự điều động của lãnh đạo nhà trường khi có việc cần thiết.

              III. Đối với giáo viên

  1. Cô Phan Thị Trang: BTCĐ - TPCM khối lớn - GV chính Lớp Lớn 1.

  - Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của chi đoàn theo hướng dẫn 

            - Chịu trách nhiệm về chất lượng trẻ,  mọi hoạt động, hồ sơ sổ sách, tài sản của lớp theo quy định.

            - Phối hợp với tổ trưởng thực hiện các nhiệm vụ của tổ. 

            - Phụ trách các cuộc vận động vận các phong trào cùng đ/c Thúy. 

            - Thành viên ban phòng chống bão lụt. Đội trưởng đội thể dục, thể thao. Thành viên ban điều tra phổ cập. Thành viên ban kiểm tra nội bộ trường học. Thành viên HĐTĐKT; Hỗ trợ bán phiếu ăn; giám sát giao nhận thực phẩm tại bếp ăn.

            - Thành viên tổ tư vấn tổ chức hoạt động học về  thực hiện chuyên đề “lấy trẻ làm trung tâm”; Dẫn chương trình các ngày hội lễ

            - Giám sát việc giao nhận thực phẩm tại  bếp ăn bán trú.

            - Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

  2. Lê Thị Hồng Nhung:  GV lớp MG lớn 1 cùng cô Trang.

  Chịu trách nhiệm mọi hoạt động, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong lớp phụ trách. Thành viên ban phòng chống lụt bão, thành viên tổ điều tra phổ cập và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

            Dẫn chương trình các ngày hội lễ

            3. Cô Lê Thị Ngọc Nhân: TT khối lớn - GVchính lớp MG Lớn 2.

            - Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, phân công phần hành cho các thành viên trong tổ. Chủ trì các buổi họp tổ định kỳ, hàng tháng tổ chức đánh giá và xếp loại các thành viên trong tổ. 

            - Chịu trách nhiệm về chất lượng trẻ,  mọi hoạt động, hồ sơ sổ sách, tài sản của lớp theo quy định.

            - Thành viên tổ tư vấn xây dựng KH, xây dựng môi trường  và tổ chức các hoạt động khác về  thực hiện chuyên đề “lấy trẻ làm trung tâm”

            - Thành viên ban PCBL, ATTH. Thành viên ban kiểm tra nội bộ trường học Thành viên hội đồng thi đua; Thành viên ban chỉ đạo hội thi

            - Đội trưởng đội văn nghệ nhà trường; Hỗ trợ bán phiếu ăn và giám sát giao nhận thực phẩm tại bếp ăn và thực hiện một số công việc khác khi được BGH phân công.

              4. Nguyễn Thị Nguyệt - GV dạy lớp mẫu giáo lớn 2 -

            - Cùng với giáo viên trong lớp chịu trách nhiệm mọi hoạt động, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong lớp phụ trách. Thành viên tổ điều tra phổ cập. Thành viên ban phòng chống lụt bão, đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

            - Thư ký hội đồng trường.

            - Thành viên tổ tư vấn xây dựng KH và tổ chức các hoạt động khác về  thực hiện chuyên đề “lấy trẻ làm trung tâm”

            5. Dương Thị HồngGiáo viên chính dạy lớp mẫu giáo lớn 3.

            - Chịu trách nhiệm về chất lượng trẻ,  mọi hoạt động, hồ sơ sổ sách, tài sản của lớp theo quy định. Thành viên tổ điều tra phổ cập. Thành viên ban phòng chống lụt bão, đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

            - Thành viên tổ tư vấn xây dựng xây dựng môi trường về  thực hiện chuyên đề “lấy trẻ làm trung tâm”

            6. Cô Trinh: GV lớp MG lớn 2.

            - Cùng với giáo viên chính chịu trách nhiệm mọi hoạt động, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong lớp phụ trách. Thành viên tổ điều tra phổ cập và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công

  7.  Trương Thị Khánh Hiền:  Dạy lớp MG nhỡ 1.

            - Giúp việc đ/c Tổ trưởng  về công tác chuyên môn, phối hợp xây dựng kế hoạch bồi d­ưỡng chuyên môn của tổ, kiểm tra dự giờ, Khảo sát đánh giá chất lượng các lớp, thực hiện một số công việc chuyên môn do Tổ trưởng phân công. 

            - Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động, hồ sơ sổ sách, tài sản của lớp theo quy định, cũng như công tác phối hợp phụ huynh trước nhà trường.

            - Phụ trách công tác phối  hợp với Hội cha mẹ học sinh ở lớp trong mọi hoạt động. Thành viên Hội đồng thi đua- khen thưởng;

            - Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc giao nhận thực phẩm tại bếp bán trú

            - Thành viên tổ tư vấn xây dựng KH và tổ chức các hoạt động khác về  thực hiện chuyên đề “lấy trẻ làm trung tâm”'; Thành viên ban phòng chống lụt bão, điều tra phổ cấp.

            - Thực hiện một số công việc khác khi được BGH phân công.

            8. Nguyễn Thị Mai PhươngGiáo viên nhỡ 1 cùng cô Khánh Hiền

            - Phụ trách các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ của lớp, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong mọi hoạt động. thành viên Ban phòng chống bão lụt, ban ATTH, thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

              9. Cô Trương Thị Ngọc: TCM khối Nhỡ - GVchính lớp MG nhỡ 1

            - Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, phân công phần hành cho các thành viên trong tổ. Chủ trì các buổi họp tổ định kỳ, hàng tháng tổ chức đánh giá và xếp loại các thành viên trong tổ. 

            - Chịu trách nhiệm về chất lượng trẻ,  mọi hoạt động, hồ sơ sổ sách, tài sản của lớp theo quy định.

            - Thành viên tổ tư vấn xây dựng KH, xây dựng môi trường  và tổ chức các hoạt động khác về  thực hiện chuyên đề “lấy trẻ làm trung tâm”

            - Phụ trách công tác phối  hợp với Hội cha mẹ học sinh ở lớp trong mọi hoạt động.

            - Thành viên ban PCBL, ATTH. Thành viên ban kiểm tra nội bộ trường học Thành viên hội đồng thi đua; Thành viên ban chỉ đạo hội thi

            - Tham giám sát giao nhận thực phẩm tại bếp ăn và thực hiện một số công việc khác khi được BGH phân công.

  10. Phan Thị Bình: Dạy lớp MG nhỡ 2 cùng cô Hướng

  - Cùng với giáo viên chính chịu trách nhiệm mọi hoạt động, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong lớp phụ trách. Thành viên tổ điều tra phổ cập và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

  11. Nguyễn Thị Thanh Tâm: GV lớp chính lớp MG nhỡ 3

            - Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động, hồ sơ sổ sách, tài sản của lớp theo quy định, cũng như công tác phối hợp phụ huynh trước nhà trường.

  - Chịu trách nhiệm mọi hoạt động, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong lớp phụ trách. Thành viên ban phòng chống lụt bão, thành viên tổ điều tra phổ cập và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

  - Thành viên tổ tư vấn xây về công tác phối hôp với phụ huynh thực hiện chuyên đề “lấy trẻ làm trung tâm”

  12. Trần Thị Nhung (HĐ thay cô Liên nghĩ sinh): Dạy lớp MG nhỡ 3 cùng cô Tâm

  - Cùng với giáo viên chính chịu trách nhiệm mọi hoạt động, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong lớp phụ trách. Thành viên tổ điều tra phổ cập và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

              13. Phạm Thị Huệ: GV chính Lớp MG Bé 1.

            - Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động, hồ sơ sổ sách, tài sản của lớp theo quy định, cũng như công tác phối hợp phụ huynh trước nhà trường.

            - Cùng với giáo viên trong lớp chịu trách nhiệm mọi hoạt động, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong lớp phụ trách. Thành viên tổ điều tra phổ cập.

            - Phối hợp với Phụ huynh trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, nắm bắt thông tin và phản ánh lên nhà trường kịp thời chính xác.

  - Thành viên ban phòng chống lụt bão, đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công

            14. Cô Đỗ Thị Hồng Thắm.

            - Cùng với giáo viên trong lớp chịu trách nhiệm mọi hoạt động, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong lớp phụ trách. Thành viên tổ điều tra phổ cập. Thành viên ban phòng chống lụt bão, đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

              15. Nguyễn Thị HướngTPCM khối Bé + NT - GVchính lớp MG Bé 2

            - Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động, hồ sơ sổ sách, tài sản của lớp theo quy định, cũng như công tác phối hợp phụ huynh trước nhà trường.

            - Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc giao nhận thực phẩm tại bếp bán trú.

            - Thành viên tổ tư vấn tổ chức hoạt động học về  thực hiện chuyên đề “lấy trẻ làm trung tâm”

            - Thanh viên tổ điều tra phổ cập; thành viên Ban phòng chống bão lụt, ban ATTH, PCCC và thực hiện các nhiệm vụ khác nhà tr­ường phân công. Thành viên HĐTĐKT ; thực hiện một số công việc khác khi được BGH phân công.

  16. Nguyễn Thị Thủy: GV lớp MG lớn 1 cùng cô Trang

            - Cùng với giáo viên chính chịu trách nhiệm mọi hoạt động, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong lớp phụ trách. Thành viên tổ điều tra phổ cập và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công

             17.Trần Thị Nguyện:  TT khối  Nhà trẻ +Bé - GVchính nhóm trẻ.

            - Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, phân công phần hành cho các thành viên trong tổ.

            - Tham gia kiểm tra, dự giờ đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục. Thông báo kịp thời những v­ướng mắc xảy ra trong tổ với lãnh đạo nhà tr­ường, chủ trì các buổi họp tổ định kỳ, hàng tháng tổ chức đánh giá và xếp loại các thành viên trong tổ.

            - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng và hiệu quả công tác của tổ NT + bếp

            - Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động, hồ sơ sổ sách, tài sản của lớp theo quy định, cũng như công tác phối hợp phụ huynh trước nhà trường.

  - Thành viên tổ tư vấn xây dựng môi trường về thực hiện chuyên đề “lấy trẻ làm trung tâm”

            - Thành viên ban điều tra phổ cập. Thành viên ban PCBL, ATTH. Thành viên HĐTĐKT; thành viên ban chỉ đạo hội thi; thực hiện một số công việc khác khi được BGH phân công.

            18. Cô Tr­ương Thị Hải: GV nhóm trẻ.

            - Cùng với giáo viên chính chịu trách nhiệm mọi hoạt động, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong lớp phụ trách

            - Thành viên ban phòng chống bão lụt, thành viên ban điều tra phổ cập

            - Phụ trách mảng phối hợp với Phụ huynh trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, nắm bắt thông tin và phản ánh lên nhà trường kịp thời chính xác .

            - Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

              19.Nguyễn Thị Hiền: PBTCĐ - GV nhóm trẻ 24-36 - Kiêm công tác VT

  - Cùng với giáo viên trong lớp chịu trách nhiệm mọi hoạt động, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong lớp phụ trách. Thành viên tổ điều tra phổ cập và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

            IV. Đối với Nhân viên dinh dưỡng

  1. Nguyễn Thị Hoài Thanh:  Nhân viên dinh dưỡng - Bếp trưởng.

  Chịu trách nhiệm bơm nước hàng ngày. Chỉ đạo mọi hoạt động trong bếp theo quy định. Chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá bếp bán trú.

  Thành viên ban phòng chống lụt bão và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

  2.  Trương Thị Mai Hoa: Nhân viên dinh dưỡng - Bếp phó .

  Thành viên tổ điều tra phổ cậpThành viên ban phòng chống lụt bão và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

  3. Nguyễn Thị Việt:  Nhân viên dinh dưỡng

  Hổ trợ đồng chí Thanh trong công tác chỉ đạo bếp. Trực tiếp chỉ đạo khi đồng chí Thanh vắng mặt.

  Chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá bếp bán trú cùng với bếp trưởng.

  Thành viên ban phòng chống lụt bão và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

  4. Hà Thị Nhi:  Nhân viên dinh dưỡng .

  Thành viên tổ điều tra phổ cập. Thành viên ban phòng chống lụt bão và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

  5. Nguyễn Thị Kiều Oanh:  Nhân viên dinh dưỡng .

  Thành viên ban phòng chống lụt bão và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

  6. Lê Thị Tâm: Nhân viên dinh dưỡng .

  Thành viên ban phòng chống lụt bão và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

  Trên đây là bản phân công phần hành của CB, GV, NV  năm học 2019-2020 yêu cầu tất cả CB, GV, NVthực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực  hiện Hiệu trưởng có thể thay đổi phần hành, vị trí công việc của một số GV, NV để phù hợp theo điều kiện thực tế của nhà trường sẽ có thông báo cụ thể.

  Bản phân công phần hành có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/9/2019 đến khi có văn bản mới thay thế.

                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                            (Đã kí)

                                                                             Nguyễn Thị Hương

  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Nguyễn Thị Hương
  Nguyễn Thị Hương
  Hiệu trưởng - 0989422147
  NguyễnThị Thúy
  NguyễnThị Thúy
  P.Hiệu trưởng -0917050847  
  admin
  admin
  0399546359
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG MẦM MỸ THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3960370 * Email: mnmythuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com